Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL www.dolomite.at

van HSCI Handel GmbH, Maria-Theresien-Str. 31, 6020 Innsbruck, Oostenrijk, handelsregisternummer FN 459123g (hierna DOLOMITE genoemd door HSCI Handel GmbH) geldig vanaf 15.11.2020 november XNUMX.

 

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Voor uw bestellingen bij ons gelden vanaf 15.11.2020 november XNUMX de volgende algemene voorwaarden (AV) tussen u als klant en ons als DOLOMITE by HSCI Handel GmbH, ongeacht het communicatiemiddel dat voor uw bestelling wordt gebruikt. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Aan het einde van uw bestelproces in onze online shop zullen wij u er tevens separaat op wijzen dat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw betreffende bestelling. In individuele individuele gevallen kan iets anders worden overeengekomen, bijvoorbeeld in een individueel verkoopgesprek of in andere individuele correspondentie.

 

 1. KOOPCONTRACT

De productpresentaties in de onlineshop van DOLOMITE by HSCI Handel GmbH worden gebruikt om een ​​koopaanbod te doen. Door op de knop "Koop nu" te klikken, doet de klant een bindend koopaanbod.

De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende onlinecatalogus in de zin van een uitnodiging aan de klant om zijn aankoopaanbod in te dienen. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de artikelen in het winkelwagentje bevatte goederen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling en houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in.

Voor alle leveringen geldt: Wij accepteren de bestelling met een verzendbevestiging per e-mail aan u.

Mocht een door u besteld product uitzonderlijk niet leverbaar zijn, dan brengen wij u hiervan direct per e-mail op de hoogte. U kunt uw bestelling dan kosteloos annuleren.

De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.

De beschikbare taal voor het contract is Duits. 

 1. PRIJZEN

De prijzen vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke BTW. Prijzen kunnen worden herroepen, waarbij een dergelijke herroeping geen invloed heeft op reeds gesloten verkoopovereenkomsten.

Zakelijke klanten buiten Oostenrijk zullen de prijzen zonder btw in rekening worden gebracht na correcte controle van het btw-nummer, indien dit wettelijk mogelijk is.

 

 1.    VERZENDING

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen pas te leveren nadat alle eerdere leveringen al zijn betaald.

De bestelling van de klant wordt als complete levering geleverd. Wij zijn echter gerechtigd tot deelleveringen.

De levering vindt plaats vanaf de bedrijfslocatie van DOLOMITE door HSCI Handel GmbH. Bij overhandiging van de goederen aan de klant gaat het risico over op de klant.

Op zaterdag, zondag en feestdagen, kerst en oud en nieuw wordt er meestal niet bezorgd. Dan kan de levertijd dienovereenkomstig worden verlengd.

Let op: De bezorgdatum is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type artikel of verzendmethode en beschikbaarheid. Indien de goederen niet op voorraad zijn, worden de goederen eerst geleverd door een leverancier. Dienovereenkomstig wordt de levertijd verlengd tot de in het bestelproces aangegeven levertijd. De totale levertijd van de bestelling is gebaseerd op het product met de langste levertijd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in levering en uitvoering als gevolg van overmacht. In geval van overmacht is DOLOMITE by HSCI Handel GmbH gerechtigd de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering en zal DOLOMITE by HSCI Handel GmbH de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de vertraging. De klant heeft dan het recht om het deel van het contract dat nog niet is nagekomen geheel of gedeeltelijk terug te trekken door een redelijke uitstelperiode voor DOLOMITE door HSCI Handel GmbH te stellen, of om aan te dringen op de nakoming van de betrokken delen van de contract door DOLOMITE door HSCI Handel GmbH. Onder overmacht worden gelijkgesteld stakingen, natuurrampen, oorlog, blokkades, export- en importverboden en andere soevereine interventies, ongeacht of ze bij DOLOMITE door HSCI Handel GmbH, een leverancier van DOLOMITE door HSCI Handel GmbH, een logistieke partner of de klant zijn binnenkomen.

Er is geen minimale bestelwaarde. Voor elke bestelling gelden de geldende verzendkosten.

Naleveringen worden door ons gratis verzonden.

Mocht het bedrag onder de minimale bestelwaarde of minimale aankoopwaarde voor gratis verzending komen nadat de goederen zijn geretourneerd, dan wordt het bedrag van de verzendkosten in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.

 

 1.    BETALINGSMETHODEN

De betaling gebeurt via SOFORT-overschrijving, creditcard (MasterCard, VISA, enz.) of PayPal.

Indien de klant in verzuim is met betalen, behouden wij ons het recht voor een vertragingsrente van 4% per jaar in rekening te brengen. Wij zijn gerechtigd onze vorderingen over te dragen of aan een derde over te dragen.

 

 1.    HERROEPING

herroepingsrecht

De klant heeft het recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn is veertien (14) dagen vanaf de dag

 1. a) het sluiten van een overeenkomst (dit geldt in het geval van een dienstenovereenkomst of in het geval van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is geleverd);
 2. b) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een koopovereenkomst);
 3. c) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die apart geleverd worden);
 4. d) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt bij een overeenkomst tot levering van goederen in meerdere zendingen of stukken);
 5. e) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode) .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant contact met ons opnemen (DOLOMITE by HSCI Handel GmbH, Maria-Theresien-Str. 31, 6020 Innsbruck, Oostenrijk, e-mail: innsbruck@dolomite.at, telefoonnummer: +43 512 55 25 29) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) over zijn beslissing om dit contract te herroepen. Hij kan het volgende voorbeeld gebruiken als herroepingsformulier, wat niet verplicht is, vooral omdat de verklaring van herroeping niet aan een specifiek formulier is gebonden.

 

An
DOLOMITE van HSCI Handel GmbH
Maria-Theresien-Str. 31

Warenhuis Tirol
6020 Innsbruck

Ik herroep hierbij> Naam van de consument(en) <het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen: ____________________________________

 • besteld op / ontvangen op:
 • Naam van de consument(en):
 • Adres van de consument(en):
 • Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gemeld):
 • datum:

Einde van herroeping

In het geval van een schriftelijke kennisgeving van herroeping is het voldoende om de herroepingstermijn voor de klant te respecteren om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als de klant deze overeenkomst herroept, hebben wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere manier van levering gebruikt dan die door ons wordt aangeboden, goedkoopste heeft gekozen voor standaardlevering), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van zijn opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met hem is overeengekomen; Voor deze terugbetaling zullen in geen geval kosten in rekening worden gebracht aan de klant. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. Mocht het bedrag na retournering onder de minimale bestelwaarde voor gratis verzending komen, dan wordt het bedrag van de verzendkosten in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

De klant moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop hij ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen als deze uit Duitsland en Oostenrijk worden geretourneerd. De klant draagt ​​de directe kosten van de retourzending vanuit alle landen met uitzondering van Duitsland en Oostenrijk. De klant hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de kwaliteit, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. "Conditie, eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

De goederen moeten naar ons worden teruggestuurd voor wederverkoop. Etiketten, prijskaartjes en alle tags die met de goederen worden meegestuurd, moeten bij een retourzending op de goederen blijven zitten. Vervangende schoenveters en schoenendozen maken deel uit van de levering en moeten bij de retourzending worden meegeleverd.

Alleen het door ons verstrekte GLS-retourlabel kan worden gebruikt om de goederen gratis te retourneren. Onbetaalde pakketten kunnen niet worden geaccepteerd. Het gratis retourlabel kan binnen de herroepingstermijn van 14 dagen worden aangevraagd bij innsbruck@dolomite.at en wordt dan uitsluitend per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat bij de aankoop is opgegeven.

Einde herroeping.

Het recht van intrekking bestaat niet in de volgende contracten:

 • Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument bepalend is of duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
 • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd.

 

 1.    GARANTIE

Voor artikelen die in de onlineshop verkrijgbaar zijn, gelden de wettelijke garantiebepalingen volgens §§ 922 tot 933a van het Algemeen Burgerlijk Wetboek ("ABGB").

Bovendien wordt bij diverse producten het originele fabrieksgarantiecertificaat bijgevoegd en staat het de klant vrij om claims voortvloeiend uit de fabrieksgarantie rechtstreeks tegen de fabrikant in te stellen. Stuur in het geval van een garantieclaim voor een product een e-mail naar innsbruck@dolomite.at.

Aanspraken van welke aard dan ook tegen ons die voortvloeien uit de fabrieksgarantie of buiten de fabrieksgarantie vallen, zijn uitgesloten. Houd er rekening mee dat een eventuele fabrieksgarantie en de wettelijke garantieclaims twee verschillende zaken zijn die naast elkaar bestaan. Elke fabrieksgarantie sluit wettelijke garantieclaims tegen ons niet uit.

 

 1.    TRANSPORTSCHADE

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, klaag dan binnen een redelijke termijn over dergelijke fouten bij de bezorger en neem contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen enkele gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten.

 

 1.    DISCLAIMER

Schadeclaims tegen consumenten in de zin van de consumentenbeschermingswet zijn uitgesloten in geval van lichte nalatigheid van DOLOMITE door HSCI Handel GmbH en tegen zakelijke klanten, zelfs in geval van grove nalatigheid van DOLOMITE van HSCI Handel GmbH . De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid jegens consumenten voor lichte nalatigheid van de kant van DOLOMITE by HSCI Handel GmbH is niet van toepassing op persoonlijk letsel en evenmin op de belangrijkste contractuele verplichtingen van DOLOMITE by HSCI Handel GmbH.

 

 1.    PRIVACY

De richtlijnen voor gegevensbescherming van DOLOMITE van HSCI Handel GmbH zijn van toepassing.

 

 1.    AUTEURSRECHT, GEBRUIK EN EXPLOITATIERECHTEN

De informatie die in de onlineshop wordt verstrekt en in eigen beheer is gemaakt, zoals foto's, afbeeldingen, gegevens, teksten of andere materialen ("inhoud"), zijn eigendom van DOLOMITE by HSCI Handel GmbH.

Informatie verstrekt door derden door DOLOMITE door HSCI Handel GmbH is eigendom van of wordt gebruikt door derden. DOLOMITE by HSCI Handel GmbH heeft slechts één gebruiksrecht of uitzending hiervan. Ze mogen zonder onze voorafgaande toestemming niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, met name niet gekopieerd in een groot aantal media, zoals internet.

 

 1.    INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Bij het bestellen is de klant verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Als zijn gegevens veranderen, in het bijzonder zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, is hij verplicht ons deze wijziging onmiddellijk te melden door de gegevens te wijzigen. Als de klant deze informatie niet verstrekt of als hij vanaf het begin onjuiste gegevens verstrekt, in het bijzonder een verkeerd e-mailadres, kunnen wij ons uit het contract terugtrekken als er een contract is gesloten.

 

 1.    TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het Oostenrijkse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor consumenten in de zin van de consumentenbeschermingswet, die hun gewone verblijfplaats in het buitenland en niet in Oostenrijk hebben, zijn de dwingende nationale bepalingen van hun thuisland van toepassing, tenzij de Oostenrijkse regelgeving voor hen gunstiger is.

Als de klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk heeft of als hij in Oostenrijk werkt, kan alleen de bevoegdheid van de rechtbank worden vastgesteld voor een rechtszaak tegen hem volgens §§ 88, 89, 93, lid 2 en 104 Lid 1 JN in wiens arrondissement de woon-, gewone verblijfplaats of standplaats is gelegen.

 

 1.    SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Als afzonderlijke bepalingen van dit contract onwerkzaam of onafdwingbaar worden, of onwerkzaam of onafdwingbaar worden nadat het contract is gesloten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.