Menu

Retourbeleid

herroepingsrecht

De klant heeft het recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn is veertien (14) dagen vanaf de dag

 1. a) het sluiten van een overeenkomst (dit geldt in het geval van een dienstenovereenkomst of in het geval van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is geleverd);
 2. b) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een koopovereenkomst);
 3. c) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die apart geleverd worden);
 4. d) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt bij een overeenkomst tot levering van goederen in meerdere zendingen of stukken);
 5. e) waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen (dit geldt in het geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode) .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant contact met ons opnemen (DOLOMITE by HSCI Handel GmbH, Maria-Theresien-Str. 31, 6020 Innsbruck, Oostenrijk, e-mail: innsbruck@dolomite.at, telefoonnummer: +43 512 55 25 29) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) over zijn beslissing om dit contract te herroepen. Hij kan het volgende voorbeeld gebruiken als herroepingsformulier, wat niet verplicht is, vooral omdat de verklaring van herroeping niet aan een specifiek formulier is gebonden.

 

An
DOLOMITE van HSCI Handel GmbH
Maria-Theresien-Str. 31

Warenhuis Tirol
6020 Innsbruck

Ik herroep hierbij> Naam van de consument(en) <het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen: ____________________________________

 • besteld op / ontvangen op:
 • Naam van de consument(en):
 • Adres van de consument(en):
 • Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gemeld):
 • datum:

Einde van herroeping

In het geval van een schriftelijke kennisgeving van herroeping is het voldoende om de herroepingstermijn voor de klant te respecteren om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als de klant dit contract herroept, hebben we alle betalingen die we van hem hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een ander type levering gebruikt dan de goedkoopste aangeboden door ons heeft gekozen voor standaardlevering), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van zijn opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met hem is overeengekomen; Voor deze terugbetaling zullen in geen geval kosten in rekening worden gebracht aan de klant. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De klant moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop hij ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als de retourzending uit Duitsland en Oostenrijk komt en de waarde van de goederen meer dan € 99 is. De klant draagt ​​de directe kosten van de retourzending vanuit alle landen met uitzondering van Duitsland en Oostenrijk. De klant hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de kwaliteit, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. "Conditie, eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. De goederen moeten naar ons worden teruggestuurd voor wederverkoop. Etiketten, prijskaartjes en alle tags die met de goederen worden meegestuurd, moeten bij een retourzending op de goederen blijven zitten. Vervangende schoenveters en schoenendozen maken deel uit van de levering en moeten bij de retourzending worden meegeleverd.

Alleen het door ons verstrekte GLS-retourlabel kan worden gebruikt om de goederen gratis te retourneren. Onbetaalde pakketten kunnen niet worden geaccepteerd. Het gratis retourlabel kan binnen de herroepingstermijn van 14 dagen worden aangevraagd bij innsbruck@dolomite.at en wordt dan uitsluitend per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat bij de aankoop is opgegeven.

Wij nemen de kosten voor onze rekening voor retourzendingen uit Duitsland en Oostenrijk met een goederenwaarde van € 99 of meer. De klant draagt ​​de verzendkosten voor retourzendingen van minder dan € 99 en retourzendingen uit andere landen dan Duitsland of Oostenrijk.

Mocht het bedrag onder de minimale bestelwaarde of minimale aankoopwaarde voor gratis verzending komen nadat de goederen zijn geretourneerd, dan wordt het bedrag van de verzendkosten in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.

Einde herroeping.

Het recht van intrekking bestaat niet in de volgende contracten:

 • Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument bepalend is of duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
 • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd.